Combi-GT

Xe đa phương hướng 4 bánh loại đứng lái

  • Tải trọng 2.5 tấn – 5.0 tấn
  • Hoàn hảo khi tải hàng dài