Combi-4WSL

Xe sideloader 4 bánh

  • Tải trọng từ 5.0 tấn – 6.0 tấn
  • Hoàn hảo khi tải hàng dài và quãng đường dài