Multi-Directional Forklifts

Xe Di Chuyển Đa Phương Hướng

Thiết kế bền bỉ và linh hoạt của chiếc xe nâng di chuyển đa phương hướng Combilift kết hợp các tính năng của xe counterbalanced, side loader và xe trong lối đi hẹp, tất cả trong một.

Chiếc xe di chuyển đa phương hướng của Combilift có thể được tùy chỉnh cho phù hợp với nhà kho của bạn và loại nhiên liệu mà bạn chọn. Do xe có khả năng hoạt động cả ngoài trời và trong kho, bạn không cần phải sử dụng nhiều xe, nhờ đó tối ưu số lượng xe trong đội xe, tăng diện tích kho, tăng độ an toàn và nâng cao hiệu quả chung.