Combi-SC Range

Giải pháp kinh tế xếp dỡ cho containers và hàng cồng kềnh

  • Kinh tế cho ngành phân phối, giao vận và công nghiệp
  • Tải trọng từ 35,000 kg đến +100,000 kg