Combilift Multi-directional cho UAC Việt Nam

Hôm nay 12/5/2020 tại Đà Nẵng, PSL đã tổ chức huấn luyện an toàn và vận hành chiếc xe Combilift C4000ET cho UAC Việt Nam. UAC Việt Nam đã đầu tư 170 triệu USD cho nhà máy sản xuất phụ tùng máy bay tại Đà Nẵng. Đây là đơn vị sản xuất phụ tùng máy bay hàng đầu thế giới với việc cung cấp phụ tùng cho các loại máy bay như Boeing 787, 777, 767, 737 hay Airbus A 350, 330, 320, 220 và ATR, Embraer E 195, Bombardier CRJ aircraft. Với nhà máy tại Đà Nẵng, UAC hy vọng sẽ đạt doanh số xuất khẩu 25 triệu USD vào năm 2021, 85 triệu USD vào năm 2022 và trên 185 triệu USD cho các năm tiếp theo.