Cho thuê xe nâng

Các Giải Pháp Tài Chính Linh Hoạt

Cho thuê xe nâng điện, xe di chuyển pallet mới hoặc xe đã qua sử dụng. P.S.L có các giải pháp hỗ trợ tài chính đáp ứng nhu cầu và khả năng tài chính của doanh nghiệp.

  • Cho thuê xe nâng ngắn hạn và dài hạn
  • Cho thuê xe nâng mới và xe nâng cũ, đã qua kiếm duyệt về chất lượng
  • Cho thuê xe nâng trả góp