Các giải pháp huấn luyện từ P.S.L

1. Huấn luyện An toàn cho Người đi bộ

Chương trình Huấn luyện An toàn cho người đi bộ giúp người sử dụng lao động huấn luyện người đi bộ biết cách hành xử có trách nhiệm trong môi trường xe nâng đang hoạt động.

2. Huấn luyện Nhân viên kỹ thuật

Chương trình Huấn luyện Nhân viên kỹ thuật giúp các nhân viên kỹ thuật trong nhà kho biết cách kiểm tra và bảo dưỡng các xe nâng Raymond một cách hiệu quả theo các tiêu chuẩn của nhà máy.

3. Huấn luyện Người vận hành

Các nghiên cứu đã cho thấy khi người vận hành xe nâng được huấn luyện tốt, năng suất vận hành sẽ được nâng cao. Chương trình Huấn luyện Vận hành Xe nâng Toàn diện giúp bảo vệ con người, trang thiết bị, và vật liệu cho khách hàng. Khóa huấn luyện gồm huấn luyện lý thuyết và thực hành, gồm các thảo luận tương tác, video và các bài thuyết trình, phần thuyết minh của người hướng dẫn, cùng các bài tập thực hành dành cho người học.